ongepubliceerde gedichten

Gedichten uit de literaire nalatenschap die niet gepubliceerd zijn in Verzamelde gedichten of Onverzameld werk. Hier in handschrift of typoscript:


Het is teveel aan zich gelijk

Tegen te hoog

Praten

Bollenland

Zolang je maar met je lichaam leeft

Drijfveren van de vogels

Klimduin (Hoe mooi de schaduwen van blad op blad)

Hiernamaals

De jongens

Bij Gods lam

Kamperen

Zodra ik denk wat mij moest overkomen

Drijfveren van de vogels

Waar gras slaapt ligt geluk

Hinderlaag

Bladgoud

Afbreuk

In zon

Judith

Waar gras slaapt ligt geluk

In de wachtkamer

Eerste steen

Bladgoud

Je hebt een fundamenteel vertouwen in de ander

Leer der opgewekte schijn

Houding

Kustspiegel

Roekeloos vergeefs

Voortijdig

Boomspiegel

Socialisme

Kunststandpunt

Vleermuis

Zomer in H.

Bergbeklimmer bij zonsondergang

Boomspiegel

Doek (Meester van het Berger Maanlandschap)

Onvergankelijke band

Geaasde haken in de nacht

Boomspiegel

Zintuigen

Taal-existenz

Zwijgen somt het donker op

Geaasde haken in de nacht

Zwanenpaar (Voel je het zwanenpaar)

Wordt

Brandhoop

(Toevallig) verdiepen wat niet te herstellen moet zijn

Zwijgen somt het donker op

On-min

Vroege zwaluw

Parketteur

Klacht (Om een ander)

Zwijgen somt het donker op

Begrafenis

Bomenrij

Onthaal

Landschap (De lucht is kaal of er)

Ik ben vandaag heel bang geworden

Wat mij het liefste is

Bomenrij

Nachttherapeut

Park (De lompen staan terecht, het zijn de bomen)

Vol huis

Wind (Op zoek naar wind steekt wind)

Naar Oosters voorbeeld

Vis (Door natte stilte onder water)

Boom in knop bij zonsondergang

Om den brode

Vraag naar de kern

Vol onder tafel

Gaper

Roos

Amerikaans

Psychisch

Boom ('t Belde telkens in haar)

Nacht (Pas op zijn gemak)

Briefsteen

Wolkendek

Zon

Onbreekbaar

Laag in verzet

Nacht (Ik zie de rimpels van het water in)

Wolkendek

Hier

Ik vatte je woorden in tekens samen

Verlies (Je grijpt mis)

Huid-huid

Wolkendek

Rotskoffers vol

Minder en leger - vraag naar antwoord

Het ooilambos

Slapenderwijs

Vlinders (Schaar)

Leven met vleermuizen

December

Amor

Einde dunne iep

Geheugensteuntje

Slapenderwijs

Vlinders (Schaar)

Zwaan (Al wat ik schrijf: de druppels die)

Ouders (Zij baarden een zoon)

Einde dunne iep

Oeuvre (Het ik herneemt zijn rechten)

Roos

Vlinders (Schaar)

Hondenshow

Meeuwen

Ontdaan onthaal

Einde dunne iep

Onder Amerikanen over koren

Klacht (Sommige patiënten onttrekken zich door genezing aan elke)

Kern van gedragen vlees (=Been)

Rook (Ik heb in lang niet aan die rook gedacht)

Definitie (Het leven is niet beter)

Snelle atalanten, en het vosje

Boomslag

Flamenco

Sexles

Rook (Ik heb in lang niet aan die rook gedacht)

Leven met het ongeluk

Boomslag

Een binnenzak, een pen vol oude inkt

Ontwaakt

Hij maakt de tuinbouw aan

Ongeluk

Paar (Zij zijn de verstrengelden)

Boomslag

Bij een gestoord stoplicht buiten

En alle zomers welken in hun zwijgen

Blokkering

De leugen in het karakter

Telbare afstand

Soms vliegt een zwaan laag over water

Boomslag

Bij een gestoord stoplicht buiten

Gevest (van voor 500 voor C)

Vraag

Een wieg en alle onweer regel

Stand van zaken

Wat eraan schort zet remmen (in haar) aan

Treurwilgen

Achter de kust (Er is voortdurend wind, wind door het dorre blad)

Gevecht op de Lijnbaan

Rimpel

Donker

Een wieg en alle onweer regel

Altijd verkeerd begrepen

Ontmoeting tussen stekelvarken en O.L.H. beestje

Treurwilgen

Gevecht op de Lijnbaan

Uitzicht uit badkamer

Verscheiden

Koorts

Treurwilgen

Gevecht op de Lijnbaan

Geen tak bekreunt zich

Passante

Vleugels

Vraag uit 1939

September

Uil (De uil, niet bang)

Vloksneeuw

Vleugels

Na onthaal

Zee (Er is geen einde aan)

Spiegeleffekt

Vogel (Omcirkelde de dood)

De taal die van mij uitgaat

Juist antwoord

Verwachting

Hij wierp de rotzak af

Steen

Misschien begluurt de waterval de zee?

Ik leef temidden van de mensen

De kloot een schelp

Hij wierp de rotzak af

Flipperautomaat

Er is maar één muziek

Afgraving

Interview

Hij wierp de rotzak af

Gezichten

Closed (Als iemand 'hermetisch' was dan was Jan het)

Solist

Tot geen vergeten ooit in staat

Op zoek

Natuurlyriek

Hoe holler hoe meer macht

Lucht

Schrijfdier

Briefje (Je bent een varken en je doet een poep)

Op het spoor van de eekhoorn

Fietspomp

Overal bedachte wolken in het gras

Spreekwoord

Havenbuurt nieuw leven ingeblazen

Op het spoor van de eekhoorn

Veldheer

Lucht

Hersteld verband door slaap

Vlieggestel

Boeket

Veldheer

Ik ken geen ander leven

Minimum

Koloniale waar

Veldheer

Iemand missen is verdwalen

Tegen de tijd dat kultuur ten onder gaat stelt men haar

Slak (Op weg naar melk, zijn gras, zijn dood)

Kleingebleven dorst, dor, droog

Afwijzing

Poes

Verlies bij mij-sochist

Konijn

Tempel

Poes

Medalje

Slak (Zijn roeping is zijn huisje)

Voorkeursuitzicht

Kale boom (Water gaf zich aan de wortels)

Zon op belt

Schip

Wat wij zien

In hoop is ook dat uur geschikt

Ik versta niet wat ik zou kunnen verstaan

Gedroomd brief schrijven

Tuin tegen vuur aan

Koraalslangen

Beeld (ik beeld al eeuwen)

Wat wij zien

Hij die aanwezig is in wat ik schreef

Tongriem of pennevrucht

Aan zee (Ik zie de bomen tot het water)

Een dor blad rolt

Hij die aanwezig is in wat ik schreef

Beroep

O zeg o zeg o aardig beest

Het ruisen ruist

Idylle

Haan (Omdat hij van het leven nog iets had)

Uitzicht uit badkamer

Slak (Op weg naar melk, zijn gras, zijn dood)

Dialoog (Ik ben wel de grootste)

Blad (Het ruisen ruist van ruisen het verschil)

Nacht met bewolkte hemel

Late vervulling

Buitenstaander

Blad (Het ruisen ruist van ruisen het verschil)

Rafellijn

Gedokte meermin

Tak (Hij biedt zich gracieus als tak)

Invitatie (Ik hou een onaannemelijk bosje voor je open)

Erreicht

Bomen met te veel tak

Lente (Alsof er niets gebeurd is)

Ars poetica (Uit wat weerkaatst, uit wat wegdrijft)

Spinroc

Roofvogel bespied

Overgevoelige zoon

Zwaan (Waait water bloot, geen bries stoort wie in veren)

Opdracht

Portaal

Portret (Wie nooit van iemand is)

Roofvogel bespied

Portret (Onopgemerkt)

Of doden leven

Zwaan (Gelukkig is wie dicht en opgesloten zich)

Lieden in hoop te onderhouden is beleefdheid, zich op hun

Oude regel

Portret (Wie nooit van iemand is)

In de natuur

Verslag

Hond en hoepel

Jan vander Keere, toen een gouddraadtrekker

Bladgoud

In de natuur

Op nummer

Wandelen

A deux

Zomer in H.

Pastiche

Nummer

Zee (Ik ging weer naar de zee)

Nieuwjaar

A deux

Pastiche

Beul en blok

Onvindbaar

A deux

Zwijgen somt het donker op

Het enige wat wij zeggen

Dialoog (Het zegt meer over haar karakter dan over de wetmatigheid van)

Seelentableau

Hij bracht er niets van terecht

Het eeuwige te laat

Wie vragend zit en niet in rouw

Wilde planten

Ars P.

Adriaen Brouwer

Oktober (De dauw is schenker van de zon)

Als ik maar mag alleen zijn uit hun volte

Oktober (Vlierbessen handenvol)

Posthommel (Nest drie, dat is toch hier?)

Wind (Op zoek naar wind steekt wind)

Zie ik de zon

Vaart zonder diepgang

Oktober (De dauw is schenker van de zon)

Vogellimiet

Mij lijk ik, als ik denk aan het bos

Posthommel (U had toch een nest besteld?)

Vleugels

Waar 't kind eens liep vlokt langs de zee

Hij sloeg zijn nagels stuk

Een vliegwiel van bezwaar

Oktober (De dauw is schenker van de zon)

Woord

Lezend

Lot (Zo dicht verga ik liever dan ik eet)

Afgraving

en nog slaapt die ik wacht

In zeeën van verdriet gerold

De winter legt zich heimelijk naast ons neer

Lot (Zo dicht verga ik liever dan ik eet)

De mummie

Kweek

Voor vijftig jaar

nr.

Opdracht volbracht

Zucht

Tegenslag, hoe verlies ik die?

Huisjesslak op weg

Nood

Gesprek in tweefout

Plek van steen

Vlucht

Huisjesslak op weg

Riddertijd

Inslapen (De oude gaat weer slapen)

Landschap (Er staat een stijve zon op wind)

Rook (De muzikaal aaneengeregen zin)

Huisjesslak (Op weg om uit te gaan bedacht)

Wortelbomen

Te vroeg

In tweevoud

Poes

Vroeg (Dun kraait een haan tegen de dichte mist)

Landschap (Er staat een stijve zon op wind)

Schrijven in opdracht

Huisjesslak (Met moeite ooit op wandelen)

Met het maaiveld gelijk

Paar (Wat wij ook doen of zijn)

Ik versta niet wat ik zou kunnen verstaan

Zomen

Intimiteitsdwang

Winter

Avond (De avond vangt de schaduw van de bomen)

In tweevoud

Een vrouw kijkt uit het raam

Winter

Begraafplaats van meeuwen

Innerlijke ruimte

Invitatie (Ik hou een onaannemelijk bosje voor je open)

Aula

Ernstig inconvenient

Devies

Landschap in droom

Kust (Een schitterend vermanend wit)

Innerlijke ruimte

In de natuur

Aula

Andere kunst kan er vaak zonder, alleen gedichten ontlenen

Lazarus

Netelig brandnet

Verzoek aan de natuur en weer teruggenomen

Morgue

Slaap (Ik kan niet slapen)

Boom in A.

Sporen

Pad (Op netelige paden)

Pastiche

In de wolken

Oud zegt de stilte zegt dat het mooi was

Slaap draagt mij naar de overkant

Rijksweg

Pastiche

Ochtend

Zwanendrift (We blijven jong in oud verpakt)

Was zij van mij, ik zou haar ontrouw meebeleven

Buiten (Een huis omruist door bomen)

Mei, handleiding voor de dood

Aan ingehouden adem houding

Wolken (Waar ik de regels en het schrift)

Schuchter schrijven

Lof van het water

Zoen

Toilet (Ik zit hier op omgevallen stenen)

Lente (Droom van een veld groen)

Geen dag

Wilde planten

Wolken (Waar ik de regels en het schrift)

Gras (Gras is een huid van groen)

Lof van het water

Pluisje

Maan (Buitenstaander boven ruwe zee)

In de bergen thuis

Hij sloeg zijn nagels stuk

Hij loopt

Door dicht bos zwijgend gespeelde

Hier zet het licht zo nuchter in

Gedroomd geweten

In zeeën van verdriet gerold

Hij loopt

Genie dat is de kunst om oproer rustig aan te zeggen

Hem is het lief wat afbreuk doet

Laat het de zee

De mummie

Kakelen, de stilte

Vaart zonder diepgang

Handleiding

Voor vijftig jaar

Hoe in de aarde wij graven

Het in de roze kou van de zonsopgang vliegen

Rivier

Plek van steen

Wind ruwt de wind, zijn val polijst

Hondsroos

Aula

Blad (Wie de eer wij gaven)

Zegt niet de meester de meester

Landschap (Waar deze boom ontspringt)

Bomen (Hun schors houdt ze omvat, hun hout)

Weg

Stof

Gras (Gras tot aan de zee)

Aula

Blad (Wie de eer wij gaven)

Glasschade

Bomen (Hun schors houdt ze omvat, hun hout)

Mij is het kruid beleefd

Ochtend

Wie het weet mag het zegge ...

Vooruitgang

Wurgcontract

In ze verkrampt verdrinkt de adem van

Kweek

Verdwaald

Wolken (Waar ik de regels en het schrift)

Hier waait de regen los, de wind

Durende heester

Regen

Op een op mijn hoed gevallen rups

Boom van de zon

Toilet (De rimpel die het water kleedt)

Durende heester

Finis

Blad (Wie de eer wij gaven)

De beesten bezig horen in het water

Verminderen

Er leeft zo dicht en over zich gebogen

Uitzicht (Het stelt gerust, een wolk in het blauw te weten)

Sprinkhaan (Wie niet weet waar hij belandt)

Sneeuw (Ik zag het sneeuwen)

Sprinkhaan (Wie niet weet waar hij belandt)

Omweg

Wat zien wij als wij vogels zien

Kort rilt hij in zijn veren om

Uitzicht (Het stelt gerust, een wolk in het blauw te weten)

Achterhaald

Ik was omringd door muren

Zeevondst

Niet dan als geest

Flipperautomaat

Buiten het hart van de natuur

Struik

Tweede eeuwhelft

Spriet

Flipperautomaat

Er sloeg een schaduw in mij neer

Variant (Sta ik wanhopig stil)

Na de winter

Veld

Moedige evolutie

Benoembare wildernis

Rij bomen bij vaart

Omarming dunt het hout uit

Buiten bereik

Verkoolde tuin

Kinderhand

Egels II

Bloei van asfalt

A/Z

Zoals een huid past om een huis

Voorjaar (Het krijgen van blad)

Luchten

Gezin

Oud hout in lente

Eerste vorst

Zoals een huid past om een huis

Stelling

Voor het maken van een weide

Boek met snaren

Oud hout in lente

Eerste vorst

Zoals een huid past om een huis

Op steiger

Vrije spin

Bomen (Alle wind is beeldspraak van hun zwijgen)

Graafplek

Dag des heren

Eend

Licht (Wat duidelijk zichtbaar maakt)

Timmerman

Wat wil je dat je doet?

Het enige wat dient

Gras (Ik zie het gras door wind bewogen buigen)

Eend

Graf te B. (Waar eens een regel struikjes stond)

Vak

Zij is de verschovene

Te U.

Of doden leven

Zwijg als de straten

Gras (Ik zie het gras door wind bewogen buigen)

Eend

Eerste indruk

Gevolgtrekking

Geef als je geen zwaan bent

Niet binnen tussen groen

Het ruisen ruist

Eerste indruk

Definitie (Geluk is geen verlies)

Paddejong

Vlinderarbeid

Pluimen

Ik hoor een vis...

Winternacht

Oude mand

Een grammofoonplaat van slootwater

Vlinderarbeid

Vechtlustig jongetje

Gedokte meermin

Slijpen

Sloot in junikou

Aftocht

Vlinderarbeid

Tjaden over paden lopend

Gedokte meermin

Ik (K. beraamt een moord op I.)

Einde dunne iep

Een tuin

Zwaanschrift

Vlinderarbeid

Lente (Alsof er niets gebeurd is)

Zwanen (De witte pauwen van het water werpen)

Spitsboom

Kommune

Vlinderarbeid

Zwanen (De witte pauwen van het water werpen)

Oud over hand

Dode grote loopspin

Kust (De rotsen riepen luid, van ver)

Zwanen (De witte pauwen van het water werpen)

Zie ik de zon

Zout strooien

Meester over toeval

Er sloeg een schaduw in mij neer

Zij maakt een snelle omweg

Eenden in de hondsdagen op weg naar nachtrust

Zomen

IJsbreker

Kerkhof aan zee

Genie dat is de kunst om oproer rustig aan te zeggen

Een stap als het een tegel is

Eenden in de hondsdagen op weg naar nachtrust

Kust (De rotsen riepen luid, van ver)

Slaap (Ik wil een man die in mij woont)

Wind in augustus

Kreet

De mislukte moord

Zwanenspiegel

Slaap (Ik wil een man die in mij woont)

Benoembare wildernis

Vroege zwaluw

De mislukte moord

Zwanenspiegel

Benoembare wildernis

Laat het de zee

De mislukte moord

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Band

Benoembare wildernis

Portret in hout

Laat het de zee

De mislukte moord

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Het is niet nodig om

Kind (Kind is een groot)

Dit is het zwarte hout van eiken

Toen nog de grond, toen nog de bodem

De mislukte moord

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Boom (Misschien is een boom)

Dag des heren

Spreeuwen tellen tot vier

Overwinterend eikje

Bruiloft

Kweek

Onderweg

Zwanenspiegel

Bij een gestoord stoplicht buiten

Op weg (Naar opgewonden stippen)

Zwanen op zoek naar water zonder ijs

Droogvallende rivier

Bruiloft

En alle zomers welken in hun zwijgen

Zwanenspiegel

Gevecht op de Lijnbaan

Paden

Eenden in de hondsdagen op weg naar nachtrust

Droogvallende rivier

Bruiloft

Gevest (van voor 500 voor C)

Zwanenspiegel

Vogel (Omcirkelde de dood)

Er was

Mooi breekt het om te horen

Droogvallende rivier

Muur (Het was het gras gelukt)

Oever vol slaapdoezen

Ik hoor een vis...

Stoel

Rouw

Na zijn dood

Beroep

Ik ben een hand voor ogen

Gedokte meermin

Voorjaar in een tuin

Verschil

Oneigenlijke eisen

Clips in bed

Uitzicht uit badkamer

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Steen

Vis (Door natte stilte onder water)

Rafellijn

Clips in bed

Uitzicht uit badkamer

Geen tijd voor uw geschiedenis

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Steen

Het ritselt door de heesters en

Beeld (ik beeld al eeuwen)

Over de inspanning

Durende heester

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Veldwerk

Hagel

Paar (Zij zijn de verstrengelden)

Beeld (ik beeld al eeuwen)

Boom (Ik ben een boom)

Durende heester

Komt wie hoonriep mij verlangen?

Het kuiken beeldt zich veldheer in

De dood van de stof

Hagel

Tekst

Eend te water

De zee brengt zee voort

Uil (Ik hoor een uil verborgen in)

Kinderhand

Eend te water

Wie in vervoering spreekt

Uil (Ik hoor een uil verborgen in)

Kinderhand

Vogels vroeg in mei

En alle zomers welken in haar zwijgen

Eend te water

Doezelen in de stal

Bedelen voorbij

Sprinkhaan (De sprinkhaan op mijn hand vindt eindelijk)

Drijfveren van de vogels

Toilet (Hij klemt het water tegen)

Verkoolde tuin

Durende heester

Treurwilgen

Doezelen in de stal

Diep in het veld tast het, het buigt

Vingerhoedskruid

Drijfveren van de vogels

Spreeuwen tellen tot vier

Verkoolde tuin

Durende heester

Treurwilgen

Finis

Haken en ogen

Geen tak bekreunt zich

Drijfveren van de vogels

Flipperautomaat

Spriet

Niet terug te vinden

Finis

Genie dat is de kunst om oproer rustig aan te zeggen

In zon

Ik heb vooral voor zijn geweten

Einde dunne iep

Zee (Er is geen einde aan)

Zou ik liegen om in je broek te komen?

À la Hölderlin

Kreet

Leer der opgewekte schijn

Zwarte keeshond

Zie ik de zon

Zwaan, de vader

Het essentiële doet zwijgen - wat er niet toe doet vuurt

Kussendieren

Vroege zwaluw

Voorjaar in een tuin

Kust (De rotsen riepen luid, van ver)

Prooidier

Langs negatieve weg mensenvriend worden: graag zijn waar

Kussendieren

Vloksneeuw

Droogvallende rivier

Schulp

Portret in hout

Verlies (Is dit de keerzij van het klein moment)

Luchten

Kort rilt hij in zijn veren om

Rimpelsmidse

Eend te water

Schulp

Portret (Een hark met veel spanning)

Dit is het zwarte hout van eiken

Lucht

Water 's nachts

Domein

In verdoolde ligging

Gevecht op de Lijnbaan

Zonsondergang

Droogvallende rivier

Hagel

Oogst

Benoembare wildernis

Leven met vleermuizen

Chileense Pinkstergemeente

Vogel (Omcirkelde de dood)

In een nieuw licht van zien

Droogvallende rivier

Niet dan als geest

Zoon (Het was een avond tussen)

Lof van het inslapen

Water 's nachts

Vrede (Huiswaarts naar de strijd)

Pupil

Vogel (Omcirkelde de dood)

Droogvallende rivier

Niet dan als geest

Park (Bloei beproeft de bomen)

Uil (Rakelings laag over)

Water 's nachts

Wil hij de wolken zien

Stoel

Muur (Het was het gras gelukt)

Ze hebben mij verdreven uit de wolken

Zwermen

Blad (Ik ben waar ik onzichtbaar ben)

Symbiose (Het luistert nauw)

De maan al op, de zon niet onder

Ik hoor een vis...

Alle verdriet dat ik als kinderbrand ontstak

Na zijn dood

December

Parken en meisjes

Oogst

Portret (Geen kunstgebeurtenis, geen ragfijn kant)

De maan al op, de zon niet onder

Ik hoor een vis...

Zwanenpaar (Voel je het zwanenpaar)

Spriet

Zwaan (Al wat ik schrijf: de druppels die)

Water (Water leeft in het voortdurend)

Mededeling

Heilig vuur

Lente (Alsof er niets gebeurd is)

Verschil

Interieur

Water (Water valt in alle gaten)

Kranen

Broche

Steen

Interieur

Wat komt er over de wereldzeeën?

Najaar (Niemand is nog het meest gezicht)

Kranen

Ars poetica (Het vint mij)

Steen

Voor het maken van een weide

Dood

Water gelijk

Laag aan de boom getimmerd

Gomperts ontkent het vriendenpaar: condoleert niet

Zwart en wit

Steen

Diep in het veld tast het, het buigt

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Zwanenwater

Tuinen in de herfst

Novembernacht

Drenkeling

Niet lezen

Steen

Vrije spin

Kolibri (Mus kan ook)

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Novembernacht

Toe-eigenen

Meisjesslak

Veldwerk

Uit de hoogste wilg liet de eend zich

Het beeld als Narcissus

Zwanen in storm

Kunsthistorie

Mei (Er ligt gras op de mat)

De dood van de stof

Hof

Zee (Gespierd het groen)

Bezit

Vogels vroeg in mei

Slapenderwijs

Hof

Element (Het water in zijn krimpen troost)

Het witte beeld

Lof van het inslapen

Het lied van de keerle

Moed bij noodlot

Hij klemt het water tegen

Slapenderwijs

Grafschrift (Hier slaapt wie zich zijn slaap herinnert)

Apollo

Zwanen in de herfst

Vangnet

Bontekoe

Flipperautomaat

Vis (Door natte stilte onder water)

Apollo

De hinde

Vangnet

Ars poetica (Hoe ook bevestigd aan)

Flipperautomaat

Vis (Door natte stilte onder water)

Bodemkei

Dichter

De etser

Terug (Alles is er zo het was)

Etalagica

Ik heb vooral voor zijn geweten

Strohalm

Bodemkei

Dichter

Verlaten hertenkamp

Close reading

Plekkundig

Zwarte keeshond

Zonneklaar zie ik allengerhand

Wat wil je dat je doet?

Licht (Wat duidelijk zichtbaar maakt)

De maannacht

Hij loopt naast het strand

Voorjaar in een tuin

Rien ne m'intéresse

Snelle atalanten, en het vosje

Pauw(estaart)

Dichter

Het beeld 's nachts

Bomenstichting (Maar dr. M.H.J. Schoenmaekers kon..)

Juist niet geboren als

Voorjaar in een tuin

Pauw(estaart)

O werd mij ene dag gegeven

J.A.E.

Zelfmoord

Gezichten

Zij is een hert dat drinken ging

Het ritselt door de heesters en

Huis

Water (Het water biedt het beste uitzicht op het weer)

Landschap (Ach, zie, de kranen grijpen haast ...)

Nieuwe mus

Ik heb aan de verkeerde kant

Tot geen vergeten ooit in staat

Paar (Zij zijn de verstrengelden)

Huis

Water (Het water biedt het beste uitzicht op het weer)

't Geluk tussen voor- en najaar

Nieuwe mus

Dichter van de dood

Paar (Zij zijn de verstrengelden)

Huis

De ijsbloemen

Brief van Pardon

In slaap

Kort rilt hij in zijn veren om

Taal

Overleven

Het buffetbeeldje

Waar 't kind eens liep vlokt langs de zee

Wij zijn door het bot geleiden

Gehoor

Kort rilt hij in zijn veren om

Taal

Het kind spreekt

en nog slaapt die ik wacht

Verzameld werk

Vuur

Lucht

Zij is de verschovene

De zon stak aan de lucht zichzelf in brand

Onvervulde ontmoeting

Verzameld werk

Muur (Schaduw die van de armen is)

Lucht

Gevolgtrekking

Graf te B. (Waar eens een regel struikjes stond)

Sloot (Waar je zien kan dat het regent)

Als moeders zullen wezen ....

Bomen met te veel tak

Muur (Schaduw die van de armen is)

Lucht

Paddejong

Water (Het water waar de oever eindigt)

Afstand

Bomen met te veel tak

Muur (Schaduw die van de armen is)

Lucht

Wat eraan schort zet remmen (in haar) aan

Water (Het water waar de oever eindigt)

Zwanenjager en geliefde

Je identificeert je met iemand die bepaalde dingen heeft

Glazendoek

Niet dan als geest

Eend te water

Slaap (Ik ben een lelie en ik slaap)

Vluchtig ontmoeten

Lieden in hoop te onderhouden is beleefdheid, zich op hun

Droom, bij Biesheuvel thuis

Muur (Het was het gras gelukt)

Eend te water

Plateelschildersmodel rond 1900

Augustusavond

Jacob de Heus

Sloot eenden

Na zijn dood

Eend te water

Vanochtend rees in bed een grote beuk

Plateelschildersmodel rond 1900

Zomeravond (Wij waren lang en sprakeloos tezamen)

Uit de verdoving

Spriet

Ontmoeting tussen stekelvarken en O.L.H. beestje

Plateelschildersmodel rond 1900

Oude lasten

Seelentableau

Raam

Spriet

Plateelschildersmodel rond 1900

Het naakt

Huisvesting

Dood

Treurwilgen

Eerste indruk

Plateelschildersmodel rond 1900

Sentimentele tuin

Vervlochten

In bomen in de wei

Diep in het veld tast het, het buigt

Treurwilgen

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Weerwerk

Twee zusters

Nieuwjaar

In progressie

Veld

Treurwilgen

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Weerwerk

Aan de bruid

Er is van zijn dood niet veel meer over

Het licht zo donker letterlijk

Kolibri (Mus kan ook)

Hier

Sprookje (Waar is het meisje dat met rappe hand)

Talent

Geestvlinder

Veeleisende hond

Zonsopgang

Sprookje (De zee is tot de kim bedekt met rozen)

Als ik maar mag alleen zijn uit hun volte

Ik graaf en ik kom langs

Beroepskeuze

De kloot een schelp

Tot mijzelf die mij om medewerking verzoekt

Ouderdom

Eendbeeld

Ik, en passant

Het boek nee

Een grammofoonplaat van slootwater

Het is zo stil als in de nacht

Sloot (Er zwemt een vis met een gezicht)

De dweil

Eendbeeld

Betekenis overschatten

Ongehoord

Het is zo stil als in de nacht

De zeemeermin

Terug (Eenden staan na je dood)

Jong poesje

Maan (Na de laatste illusie breekt)

Closed (Als iemand 'hermetisch' was dan was Jan het)

Heilig verzoek

Er is een hang er weer te zijn

Zes kunsthistoriese vrouwen-portretten

Terug (Eenden staan na je dood)

Ik heb het er voor over

Tachtig

Natuurlyriek

Dichter

Roekeloos vergeefs

De schone nonnen

Vogel (Hij tilt zich op zijn vleugels)

Bij het ontwaken

Mal armé

Briefje (Je bent een varken en je doet een poep)

Kale boom (Water gaf zich aan de wortels)

Roekeloos vergeefs

Vogel (Hij tilt zich op zijn vleugels)

Bij het ontwaken

Een zomernacht

Havenbuurt nieuw leven ingeblazen

Mom

Vogel (Hij tilt zich op zijn vleugels)

Binnen

Bezoeker

Geit in het donker

Vlieggestel

Mom

Vogel (Hij tilt zich op zijn vleugels)

Portret (Wat zij tekort kwam zuigt zij op)

Aanwezig/afwezig

Niet terug te vinden

Lezing

Wie het weet mag het zegge ...

Haag

Japans bal

Geselecteerd roken

Blad (De wind houdt blad in zijn gekrulde leest)

Keuvelend

Gedroomd roeien

Wegen der waardebepaling

Woord

Japans bal

Antwoord

Keuvelend

De voeten sprongen toe

Dag (De dag die alle dag te boven gaat)

Op een op mijn hoed gevallen rups

De winter legt zich heimelijk naast ons neer

Aansporende hindernis

Vuistregel

Aftocht

Wat kaal is in de grond

De voeten sprongen toe

Vaderland

Januari

Moeder

Slingerhoning

Verkoolde tuin

Zee (Er is geen einde aan)

Maaltijden

Peperbus van binnen

Sneeuw (Ik zag het sneeuwen)

Na een zelfgekozen dood

Overtollig gewicht

Vermeend gevederde slang

Verkoolde tuin

Zwaan, de vader

Maaltijd (Dien opgemaakt, versierd)

Achterhaald

Na een zelfgekozen dood

Bij zijn graf

Verkoolde tuin

Zwaanschrift

Watervolk

Roekeloos vergeefs

IJsgors

Kweek

Ultiem (Hij houdt van grond als laatste woord)

Kamer

Verkoolde tuin

Kommune

Beslotenen

Vlieg (Minder geschikt om uit te rusten)

Zielskost

Kweek

Voorlopigste vestiging

Verspilling/verspilling

Hof

Konijn

Oude mand

Vlieg (Minder geschikt om uit te rusten)

Alleen wat snel zijn loop

Oud (In wachtlokalen postgevat)

Volmaakt is hoe zij spreekt

Hof

Dode grote loopspin

Late vervulling

Vlieg (Minder geschikt om uit te rusten)

Alleen wat snel zijn loop neemt tussen zuchten

Huis

Niet schrijven, geen liefde

Grafschrift (Hier slaapt wie zich zijn slaap herinnert)

Meester over toeval

Boombeest-beestboom

Plek van geluk

Egels II

Slot

Distel en ezel

Hoe raakt ooit iets bevroren

Prooidier

Juni

Kaal

De zon stak aan de lucht zichzelf in brand

Erf (Het herinneren maakt moe)

Bodemkei

Kaal

De zon stak aan de lucht zichzelf in brand

Verleden geven aan de toekomst

Bodemkei

Bollenland

Heilige huisjesslak

Slot

Bomen (Alle wind is beeldspraak van hun zwijgen)

Spreuk medische faculteit

Er zijn er die zich wijden

Das

Ik ken geen ander leven

Bollenland

Heilige huisjesslak

Kaal

Kind voor het paren kleedt

She-genius

De liefde leeft

Water 's nachts

Bladgoud

Heilige huisjesslak

Het vieze riviertje grijs als zijn leven

Te U.

Broer dood

Oorlog

Gras (Een heel klein landschap struiken rol je in een vloeitje)

Zoon (Het was een avond tussen)

Water 's nachts

Sisiphus

Schijndood begraven en

Vrede (Met welke bedoelingen komen zij?)

Sweet Charity

Licht (Wat duidelijk zichtbaar maakt)

Water 's nachts

Zwijgen somt het donker op

Totale gedaanteverwisseling

De zee (De dichter reikt zover hij kan)

Boom in nood

Helder licht op vuil water

Een handvol blaren

Licht (Wat duidelijk zichtbaar maakt)

Blad (Ik ben waar ik onzichtbaar ben)

Ik ben vandaag heel bang geworden

Lot (Zozeer beslist vergeefs)

Haar boom

Souffle au coeur

Zijn tegenslag deed hem

Niets is zozeer van jou als sex

Pauw(estaart)

Oogst

Val onder tafel

Met de minste nadruk

In de duinen

Het water grijpt zijn verste golven aan

Geheim der massa

Eikel

Pauw(estaart)

Water (Water leeft in het voortdurend)

Nacht (Pas op zijn gemak)

Autolicht over nachtelijk gras

Spreuk medische faculteit

Het water grijpt zijn verste golven aan

Ars poetica (Even zorgzaam voor wat glimmen moet als behoedzaam)

Duikende eend

Huis

Water (Water leeft in het voortdurend)

Laag in verzet

Autolicht over nachtelijk gras

Opstel over hond

De zee (De dichter reikt zover hij kan)

Vat

Voorbeeld van tegenspoed

Taal

Najaar (Niemand is nog het meest gezicht)

Nacht in de nessen

In hun diepste dromen verzonken

De zee (Er is geen oog of het reikt zover het kan)

Ontmoeting (Een grondmonster in relatie brengen met een negatieve waterspanning)

Puinhoop

Taal

Laag aan de boom getimmerd

Zuidwaarts

Aan ingehouden adem houding

Kind voor het paren kleedt

Mevrouw Schuit

Cijferende regen

Twee vogels

De zon stak aan de lucht zichzelf in brand

Zwanen in storm

Rook (Ik heb in lang niet aan die rook gedacht)

Reizen

Boom in A.

Kerkhof aan zee

Pleegmuis

Cijferende regen

Oude film

Graf te B. (Waar eens een regel struikjes stond)

Zee (Gespierd het groen)

Rook (Ik heb in lang niet aan die rook gedacht)

Oog in al

Gewicht

Cijferende regen

Kruitdamp

Graf te B. (Waar eens een regel struikjes stond)

Eend te water

Hij maakt de tuinbouw aan

Strand

Mevrouw Schuit

Veer

Middeleeuws bouwvoorschrift

Geen baas

Lof van het inslapen

De leugen in het karakter

Strand

Veer

Haar leegte vult zich graag

Netwerk

December

Een wieg en alle onweer regel

Zwanen (Hun poten rusten in waar het nooit waait)

Misschien is het niet beter niet te eten

Blik

Haar leegte vult zich graag

Prik's schipbreuk

Zwaan (Al wat ik schrijf: de druppels die)

Een wieg en alle onweer regel

Twee veldmuizen

Het enige dat ik bezit, bezat

Onder bomen

Gastarbeider

Portret (Een boom)

Droom (Ik zit op de verkoping)

Je hebt de filosofen en de praktische werkers

Vanochtend rees in bed een grote beuk

Meeuwen

Vleugels

Onder bomen

Broer dood

Kaïn

Welvaart

Zoek

Rimpel

Onder bomen

Onderweg

Beperkt grafrecht

Heremiet (Ik stel er een eer in)

In drievoud

Eerste indruk

Onder bomen

Gevest van 500 voor C.

Achter het gelatene ligt puin

Verijld

En nu ik mij heb uitgezegd

Eerste indruk

Een binnenzak, een pen vol oude inkt

Onder bomen

Gewicht

Achter het gelatene ligt puin

Schutter

Droompad

Eerste indruk

Onder bomen

Schijndood begraven en

Water (De druppels slaan hun wielen in de sloot)

Aanblik

Bericht uit het binnenland

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Poes

Boom in nood

Waar zit je?

De galg

Kale boom (En zonder ruisen rust)

Plek van geluk

Na 50 jaar teruggevonden

Steen binnen

Wachten op verklaring

Zijn krachten groeiden onder het gaan

Iemand missen is verdwalen

Tuinmus

Zon op belt

Leven: gave chaos

Geen tijd voor uw geschiedenis

Hanteren van herinnering

Samen-vers

Iemand missen is verdwalen

Toeristisch

Veer

Standpunt t.a.v. de techniek

Verblijf

De kale bomen mensen ook

Springspin

Komt wie hoonriep mij verlangen?

Gezien het leven dat ik leef

Zonsopgang

Verjaardag

Angst, woede en het fijnzinnigste wordt

Basje

Schrijver

Tot mijzelf die mij om medewerking verzoekt

Ze gaat

Je schrijft zodra je niet krijgt wat je wenst

Sprinkhaan (De sprinkhaan op mijn hand vindt eindelijk)

Je moet er haar maar niks van zeggen

Droom Oudwijk

Tot mijzelf die mij om medewerking verzoekt

Geen haast

Heilige huisjesslak

Je moet er haar maar niks van zeggen

Therapie van de overbezorgde voor anderen

Het is zo stil als in de nacht

Wolk

Heilige huisjesslak

Laatste lantarenpaal

Oog

Vingerhoedskruid

Het enige dat ik bezit, bezat

Pikkerstok

Bouwput

Heilig verzoek

Tussen naasten

Liefde

En toen opeens

Leemte

Dichter

God wees mij af: ik was te mooi

Roofvogel bespied

Buiten het hart van de natuur

Reminder

Inval

Beloofde afspraak

Afwijzing

Sofa

Roofvogel bespied

Je lippen bracht je bij de kaars

Bij een dode moeder achter glas

Tempel

Aan A. en A.

Het enige wat wij zeggen

De takken dragen van de tak

Zee (Het welgetelde water)

U.S.S.R. (Alleen bij ons kan je de doodstraf krijgen voor poëzie)

Water (Verzot op vorst)

Kale boom (Water gaf zich aan de wortels)

Oud (Vader en zoon)

Zucht

Dood ligt ze onbeweeglijk

Paradijs

In hoop is ook dat uur geschikt

Tuin tegen water aan (Hij leest, hij leest grieks terwijl hij vist)

Landschap (Er staat een stijve zon op wind)

Vensterbank

Verlies (Is dit de keerzij van het klein moment)

Dood ligt ze onbeweeglijk

Bezoek van oude liefde

Mom

Houdgreep

Landschap (Er staat een stijve zon op wind)

Souffle au coeur

Mom

Montale's echo

Het kuiken beeldt zich veldheer in

Zonsondergang

Te laat vrij

Mom

Opzettelijke reduktie

Morgue

Springend

In een nieuw licht van zien

Dichtader gelokaliseerd

Mom

In de waan

In de wolken

Springend

Kreatie

Maaltijd (Het porceleinen uur brak op mijn bord te tollen aan)

Hij die aanwezig is in wat ik schreef

Onderweg

Vertrek vanuit het sterfhuis

Tussen struiken

Hij die aanwezig is in wat ik schreef

Even vluchtig als het leven zijn de woorden

Wolken (Waar ik de regels en het schrift)

Klein gekregen

Dier (Het slaakt verraad)

Hij die aanwezig is in wat ik schreef

Wortels gaven bomen wortels

Hij loopt

Kern

Alle verdriet dat ik als kinderbrand ontstak

En toch, hij is aanwezig als

De gevangene van Oudwijk

Keuvelend

Kreatie als oorzaak van eeuwige onmin

Hij loopt

Het gebruik van schelpen

De bomen blaffen een kras in het landschap

Zwaartekracht, naar links, naar rechts

Keuvelend

Puriteinse proporties

Ik (Zinloze onbuigzaamheid)

Het gebruik van schelpen

Zoon (Zij hielden er strikt de hand aan)

Verklaring der twee wegen

Wat kaal is in de grond

Hart

Blad (Wie de eer wij gaven)

Het gebruik van schelpen

Ik ben, nu ik je angst goed zie

Symbiose (Het luistert nauw)

Maaltijden

Bedspraak

Vooruitgang

Het gebruik van schelpen

Schipbreuk

Symbiose (Samenleving van ongelijksoortige organismen tot)

Maaltijden

Zij zijn zichzelf niet

Het gebruik van schelpen

Stervende over hulpbehoevende bezoekster

Ultiem (Het sterft in praten achteraf)

Haan (Omdat hij van het leven nog iets had)

Gezien

Het gebruik van schelpen

Aanbieding (Zoeklicht per strekkende meter)

Het heeft geen zin je te vergeten

Watervolk

Het water heeft het jolige

Mislukte eekhoorn

Baksteen

Onzekere zin

Watervolk

Jhr. Van Lennep als intendant

Vlinderarbeid

Mislukte eekhoorn

Om in je oor te knopen

Wat breng je tegen jezelf in?

Oude mand

Kulturele wereldkonferentie

Vlinderarbeid

Wonen

Kontakt

Eend in regen

Hooggeplaatst donker

Oude mand

Interviewer

Vlinder (Pauwogige vlinder opgezweept)

Betrokken lucht op linnen

Nu

Tijd (Tijdens het 'lang zal hij leven' kijkt de jubilaris op zijn)

Vrouwelijke centaur

Late vervulling

Ogen vol te veel geluk

Op het procrustesbed

Ik hou maar vol

Late vervulling

Hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis

Wind in augustus

Vorstin

Het grote avontuur

Tak (Hij biedt zich gracieus als tak)

Veldwerk

Benoembare wildernis

Strohalm

(Herinnerings) insect

Aftelliedje

Boombeest-beestboom

Uitzicht (Twee vogels vliegen in de lucht)

Kind (Kind is een groot)

Zonneklaar zie ik allengerhand

Tuinfeest

Over uit nachtvorst

Ars poetica (Uit wat weerkaatst, uit wat wegdrijft)

Hij kon bij mij als spel beleven wat hem ernst was

Morsekrul

Rien ne m'intéresse

Uil (Hij joelt op zijn gemak)

Juni

Wilgen

Zwanenspiegel

'k Sta binnen bij je

Tweeerlei vrucht

Over uit nachtvorst

Portret (Wie nooit van iemand is)

Brand

Ik ben een hand voor ogen

Zij is een hert dat drinken ging

Albedo

Kunst

Gulden-sporen-slag

Portret (Wie nooit van iemand is)

SidL

Kinderhand

Op auto

Uit

Sloot in junikou

Opzettelijke reduktie / Precisie als pretentie

Drijfveren van de vogels

15-6-1972

18de eeuws

28-6-72

28-12-1971