colofon

 

Bestuur

Mr. L.H.J. Quant, voorzitter

Elly de Waard, vice-voorzitter, secretaris

Remco Jansen, penningmeester

Mr. Karin van Elderen

Marijke Weijters

Marsha Keja

 

Comité van aanbeveling

Mr. Monica Bremer, advocaat, voorzitter

Wim de Bie, optredend kunstenaar, schrijver

Prof. dr. J.J. Goudsblom, socioloog, schrijver

Prof. dr. Léon Hanssen, cultuurhistoricus, schrijver

Laurens van Krevelen, uitgever, surrealist

 

Redactie

Marsha Keja

Elly de Waard

 

 

Vormgeving

Marise Knegtmans

 

foto homepage

Wim Ruigrok

 

Realisatie website

Stichting Digitale Werken

 

 

 

chrisvangeel.nl is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een bijdrage van de Stichting Chr.J. van Geel & Elly de Waard

 

ANBI

De digitalisering van het werk van Chr. J. van Geel brengt enorme kosten met zich mee.

De Stichting Chr.J. van Geel is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling. Particulieren die giften doen aan een ANBI kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Bij bedrijven is er een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting.

RSIN Stichting Chr J van Geel & Elly de Waard 803177550

Bankrekening: Stichting Chr.J. van Geel,  Egmond-Binnen, ABN-Amro  NL64 ABNA 0240 8504 08

Activiteiten Stichting Chr.J. van Geel 2022

De belangrijkste activiteit van de Stichting Chr.J. van Geel en Elly de Waard is op dit moment het ondersteunen van het werk aan de biografie van Van Geel. Daartoe is een groot deel van de collectie Nagelaten Werk ondergebracht bij de biograaf, de heer Guus Middag te Amsterdam.

De biografie wordt uitgegeven door Athenaeum-Polak en Van Gennep

/pdf/Jaarstukken Stichting Chris van Geel en Elly de Waard 2021.pdf

jaarverslag 2021

/pdf/Jaarstukken Stichting Chris van Geel en Elly de Waard 2020.pdf

jaarverslag 2020

/pdf/Jaarstukken Stichting Chris van Geel en Elly de Waard 2018.pdf

jaarverslag 2018

/pdf/Jaarstukken Stichting Chris van Geel en Elly de Waard 2016.pdf

jaarverslag 2016