gedichten

 

Onder de algemene noemer gedichten gaat misschien een van de rijkste en meest verrassende onderdelen van deze website schuil, namelijk de voorstudies en varianten van een zeer groot aantal gedichten, zowel in handschrift als in typoscript. Deze zijn afkomstig uit de nalatenschap van Van Geel en reiken terug tot 1945-1946. De brandschade is er hier en daar nog aan af te zien. Vooral van de laatste jaren, 1971 tot 1974, is hier heel veel, ook van zijn dagelijkse produktie, te vinden.                                                                          Alle getoonde vellen kunnen worden vergroot tot zeer vergroot, zodat ook in eerste instantie vaag lijkende teksten volledig leesbaar worden.

Om orde aan te brengen in deze met de jaren toenemende overvloed zijn vijf categorieën aangebracht, die zijn aan te klikken via het hierboven rechts weergegeven submenu.

Onder Verzamelde gedichten staan chronologisch en met paginavermelding die gedichten uit de Verzamelde gedichten waarvan varianten zijn opgenomen, zodat men de uiteindelijke  versies er gemakkelijk naast kan leggen.

Hetzelfde geldt voor het subhoofdstuk Onverzamelde gedichten waarin handschriften en typoscripten te vinden zijn, die zijn na te slaan in de bundel van deze naam.

Ongepubliceerd bevat, zoals de titel al aangeeft, een enorme hoeveelheid gedichten en aanzetten daartoe uit de laatste periode van Van Geels leven (1971-1972-1973). Veel daarvan is 'produktie van de dag', maar aangezien het meeste is uitgetypt, behoorde het tot datgene wat bewaard moest blijven om mogelijk later nog weer voor een gedicht te kunnen dienen.

De onderdelen alfabetisch op titel en chronologisch spreken voor zichzelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde en ongepubliceerde gedichten uit de literaire nalatenschap, in handschrift of typoscript.

Van Geel (1938)  Foto Emiel van Moerkerken